PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON – Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra

Nowe wzory deklaracji za śmieci

Od 1 sierpnia 2016 roku obowiązywać będą nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Miasta Jelenia Góra informuje, że nie ma konieczności wymieniania deklaracji przez wszystkich właścicieli nieruchomości.

Nową deklarację należy złożyć dopiero w chwili nastąpienia zmiany danych.

Stare wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2016 roku nie będą przyjmowane, w związku z powyższym prosimy o korzystanie z nowych druków.

Wzory deklaracji są dostępne na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra w zakładce Odpady oraz bezpośrednio w Referacie Gospodarki Odpadami.
Odnośnik do nowej deklaracji:

http://jeleniagora.pl/content/pliki-do-pobrania-deklaracje-odpady