PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON – Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

loga

Z satysfakcją informujemy, ze realizujemy Projekt pod nazwą Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ul. Podgórzyńskiej nr 2, ul. Rataja nr 2, ul. Łabskiej nr 1, ul. Wróblewskiego nr 1, ul. Cieplickiej nr 22 w Jeleniej Górze dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Jelenia Góra, w otoczeniu Uzdrowiska Cieplice. Realizacja celu możliwa jest poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Podgórzyńskiej nr 2, ul. Rataja nr 2, ul. Łabskiej nr 1, ul. Wróblewskiego nr 1, ul. Cieplickiej nr 22 w Jeleniej Górze. Cele szczegółowe: 1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej; 2.

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych; 3. Poprawa warunków użytkowania budynków mieszkalnych.

Realizacja projektu przyniesie korzyści, tj.: komfort użytkowania infrastruktury mieszkaniowej, rozwój społeczny i ekonomiczny społeczności lokalnej; mniejsza emisja zanieczyszczeń do atmosfery; zmniejszone koszty ogrzewania budynków; działania na rzecz ochrony środowiska, kreowanie postaw ekologicznych; wzrost aktywności ekologicznej ludności; zwiększenie atrakcyjności ekologicznej regionu.

 

Wartość projektu: 985 122,67 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 795 635,26 PLN