PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON - Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra PATRON – Zarządzanie Nieruchomościami Jelenia Góra

Rewitalizacja budynków

loga

Miło nam poinformować o realizacji kolejnego Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.
Tytuł Projektu: Rewitalizacja budynków wielolokalowych położonych przy ul. Cieplickiej 14 i 14a oraz ul. Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze.

Celem projektu jest poprawa warunków mieszkaniowych oraz podniesienie estetyki zabudowy. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych:

  1. Poprawę warunków użytkowania budynków mieszkalnych,
  2. Poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków mieszkalnych,
  3. Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez remont i odnowę zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych objętych projektem.

Realizacja projektu, przyniesie korzyści: zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury mieszkaniowej, w tym dla osób niepełnosprawnych; pozytywnie wpłynie na rozwój społeczny i ekonomiczny społeczności lokalnej; ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery; zmniejszone koszty ogrzewania budynków.

Realizacja projektu pośrednio wpłynie również na zwiększenie atrakcyjności Uzdrowiska Cieplice dla kuracjuszy i turystów odwiedzających Muzeum Przyrodnicze czy zwiedzających zabytki Cieplic ze względu na lokalizację rewitalizowanych budynków w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów.

Wartość projektu: 677 652,08 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 356 886,27 zł
Budżet Państwa 59 481,05 zł
Suma dofinansowania EFRR i Budżet Państwa: 416 367,32 zł